آدرس دفتر مرکزی : تهران- خیابان فاطمی- روبروی خیابان حجاب- خیابان باباطاهر- کوچه کیوان – دفتر مرکزی راهبردینو

تلفن : 02188854695
آدرس مرکز آموزش : تهران- خیابان ولیعصر روبروی دوراهی یوسف آباد – کوچه عبده – مرکز آموزش راهبردینو
تلفن : 02188974586

ساعت کاری : شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۱۹