درباره راهبردی نو

راهبردینو یکی از برندها و خدمات شرکت دانش بنیان پردازش داده شریف پژوه به شماره ثبت 464277 است. راهبردینو به راهبردی نو در حوزه آموزش و منابع انسانی و موضوعات مرتبط با شغل اشاره دارد که آموزش هایی شخصی سازی شده را براساس ویزگی های فردی هر شخص طراحی می کند. در این روش تمرکز بر فرد یادگیرنده است.
مخاطبان راهبردینو دو دسته اند:
گروه اول : دانش آموزان و دانشجویانی که به آینده شغلی و حرفه ای خود فکر می کنند و این موضوع برایشان دغدغه محسوب می شود.یا متقاضیان بازار کار که در شرف ورود به دنیای کار هستند.
گروه دوم : افراد شاغل در سازمان ها که مشغول به فعالیت هستند و برای ارتقای شغلی یا ورود به یک شغل جدید یا جایگاه ویزه ای در سازمان قصد دارند شایستگی ها و مهارت های فردی و حرفه ای خود را گسترش دهند.
طراحی مسیر شغلی و حرفه ای با راهبردی نو :
گام اول :
برای اینکه هر فرد با تمام فرصت های شغلی در رشته و حوزه علاقمندی های خود آشنا شود لازم است که کل فرصت های شغلی موجود را بشناسد این ارتباط و شناسایی از طریق بررسی اطلس شغلی توسط هر فرد شکل می گیرد.
گام دوم :
ویژگی ها، توانایی ها و رغبت های هر فرد سنجیده می شود این کار ابتدا از طریق برگزاری آزمون هایMBTI و Holland صورت می گیرد توسط این آزمون ها ویزگی ها، تیپ شخصیتی و رغبت های هر فرد مورد بررسی قرار می گیرد سپس در مرحله دوم به وسیله مصاحبه های حضوری نتایج این آزمون تحلیل می شود در این جلسه فرد با استفاده از تکنیک های کوچینک به یک خود آگاهی نسبت به توانایی، ویزگی ها و شرایط در حال حاضر خود می رسد که نقطه ی شروع تغییر و تحول و رشد وی خواهد بود.
گام سوم :
سپس آموزش هایی که آن فرد برای تصدی شغل مورد نظر نیاز هست ببیند مشخص می شود این آموزش ها از شرح شغل و انتظارات کارفرما از آن پست شغلی استخراج می شود.
گام چهارم :
با توجه به ویزگی های فردی و نیاز های شغلی برای هر فرد برنامه ی توسعه فردی (IDP) طراحی می شود این برنامه برای اجرای هر چه بهتر یادگیری در دستور کار قرار می گیرد در این برنامه مسئولیت یادگیری بر عهده خود فرد است و هر فرد به یک یادگیرنده ی فعال تبدیل خواهد شد. همچنین انتخاب نوع و رسانه یادگیری بر عهده یادگیرنده است که به شخصی سازی روند یادگیری بسیار کمک می کند.
گام پنجم :
در پایان مرحله سوم اگر فرد به تنهایی نتوانسته بود مفاهیم را فرابگیرد و بر آنها مسلط شود و توانایی و مهارت های های خود را ارتقا دهد آموزش های شخصی سازی شده ای برای وی طراحی و اجرا می شود.
ویژگی های مدل آموزشی راهبردینو :
• در این روش تمرکز بر یادگیری است و نه آموزش
• نیروی محرکه این روش خود فرد است و هر فرد با خودش رقابت می کند
• در آموزش های شخصی سازی شده مطالب خیلی کوتاه، تخصصی و کاربردی توسط فردی متخصص به شخص منتقل می شود. تعداد ساعت های آموزشی به طور میانگین حدود 70 درصد کاهش پیدا می کند.
• در این روش آموزش همه جانبه فرد در موضوع مشخص شده مد نظر هست . و فرد نگاهی همه جانبه و 360 درجه ای به موضوع پیدا می کند.
• در این روش تمرکز بر مسیر است تا هدف، بدین صورت که هر فرد هر چقدر از مسیر را طی کند به درجه ای از موفقیت رسیده است و کلمه شکست معنا ندارد.
• در طول مسیر یک مربی به عنوان Coachدر کنار فرد قرار می گیرد تا فرد پر انرژی مسیر یادگیری خود را طی کند. این جلسات به طور منظم برگزار می شود تا فرد یادگیرنده پیوسته فعال و یادگیرنده مسیر را طی کند.